Erronea errones Wandering cowry

Erronea errones (Linnaeus, 1758) mistaken cowrie